titel titel
ENCRYPTIE BIJNA COMPLEET
titel
titel
titel
titel
919 16189221325 2512114718911511? 1454518121144 22914420 22114 149520. 4oo18 112125 19o39112 135491 919 45 19113514125229147 2018114191611811420 7523o184514. 16189221325 855620 23591497 2520511514919 135518. ‘26577514 4120 8520 1853820 o16 16189221325 1155 23591497 2192013111120 o134120 1155 1491119 205 2251825187514 85220 919 852026512645 11219 26577514 4120 8520 1853820 o16 221891155 13514914719219209147 1155 149520 2192013111120 o134120 1155 1491119 205 26577514 85220.’ 5514 2351225115144 39201120 22114 54231184 1914o234514, 22oo181311297 391-135452351811518 514 19251920551325855184518 22oo18 45 14191 1421 25115144 11219 1112o1111514122194518.

45 11275135145 91412938209147514- 514 22591297859419495141920 o6 205 23512 45 19224, 2391220 225912978594 3185ë18514. 4920 11129141120 85512 14o18131112, 2311420 5514 225912975 23oo14o1375229147 919 952019 4120 9545185514 2391220 514 9545185514 1853820 o16 26o21 13o520514 8522514. 85121119 11114 4920 112125514 25811124 23o184514 4oo18 8520 o167522514 22114 16189221325. 26o o142019201120 518 3o1316125205 201811419161181142095. 13520 8520 91422o518514 22114 45 23520 o16 91412938209147514 514 22591297859419495141920514 o6 914 45 22o12111913o144 oo11 23512 1912551623520 7514o5134 855620 45 19224 112 192011616514 7513111120. 13520 45 8111920 2311181355 45 23922 2192059144512911511 13o51920 23o184514 9147522o5184, 919 45 16189221325 22114 45 221187518 914 8520 7549147. 518 23o18420 191253820518 o137571114 13520 1651819oo141975752251419 4114 75413820. 8520 1891993o 12219420 4120 518 205 23591497 75752251419 23o184514 22518149520974. 4111814111920 2391220 45 19224 oo11 718117 45 51431825162095 22114 8520 19o391125 135492113 2381201911616. 2381201911616 919 5514 2351225115144 135492113 4120 23o18420 752182191120 22oo18 8520 2251819202118514 22114 251893820514. 45 251893820514 495 13520 4920 135492113 22518192021211820 23o184514, 8522514 5144-20o-5144-51431825162095. 4920 252051151420 4120 251893820514 141 8520 2251819202118514 7512911511 225181912521205124 23o184514. 112125514 45 o1420221147518 11114 8520 251893820 12526514. 4920 13111120 8520 121192097 22oo18 8131151819, 131118 oo11 45 o225188594 o13 251893820514 205 o144518193851616514. 13520 5514 o165149147 914 45 51431825162095 22114 2381201911616 11114 45 o225188594 4920 42119 23512. 8520 4o512 22114 45 o165149147 919 8520 22oo1811o13514 22114 1114191217514. 518 18211920 23512 5514 11551826911545 o16. 112125 251893820514 oo920 2251819202121184, 26911514 1421 25193891121118 22oo18 45 19224 o13 205 12526514. 4111814111920 23o18420 8520 22oo18 8131151819 1311111512911511518 7513111120 o13 oo11 7521821911 205 13111514 22114 45 o165149147 914 45 51431825162095. 235518 5514 19202111 1618922é 4120 21920 45 16212626512 2251842391151420. 16189221325 919 514 2129115620 5514 1853820. 1454518121144 13o520 26938 2523211920518 23o184514 22114 4920 1853820. 514 23512 1421.
Is privacy belangrijk? Nederland vindt van niet. Door alle social media is de samenleving transparant geworden. Privacy heeft weinig betekenis meer. ‘Zeggen dat het recht op privacy je weinig uitmaakt omdat je niks te verbergen hebt is hetzelfde als zeggen dat het recht op vrije meningsuiting je niet uitmaakt omdat je niks te zeggen hebt.’ Een welbekend citaat van Edward Snowden, voormalig CIA-medewerker en systeembeheerder voor de NSA. Nu bekend als klokkenluider.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of te wel de AIVD, wil veiligheid creëren. Dit klinkt heel normaal, want een veilige woonomgeving is iets dat iedereen wil en iedereen recht op zou moeten hebben. Helaas kan dit alleen behaald worden door het opgeven van privacy. Zo ontstaat er complete transparantie. Met het invoeren van de Wet op Inlichtingen en veiligheidsdiensten of in de volksmond ook wel Sleepwet genoemd heeft de AIVD al stappen gemaakt. Met de haast waarmee de WIV uiteindelijk moest worden ingevoerd, is de privacy van de burger in het geding. Er wordt slechter omgegaan met persoonsgegevens dan gedacht. Het blijkt dat er te weinig gegevens worden vernietigd. Daarnaast wilt de AIVD graag de encryptie van het sociale medium WhatsApp. WhatsApp is een welbekend medium dat wordt gebruikt voor het versturen van berichten. De berichten die met dit medium verstuurt worden, hebben end-to-end-encryptie. Dit betekent dat berichten na het versturen gelijk versleuteld worden. Alleen de ontvanger kan het bericht lezen. Dit maakt het lastig voor hackers, maar ook de overheid om berichten te onderscheppen. Met een opening in de encryptie van WhatsApp kan de overheid dit dus wel. Het doel van de opening is het voorkomen van aanslagen. Er rust wel een keerzijde op. Alle berichten ooit verstuurd zijn nu beschikbaar voor de AIVD om te lezen. Daarnaast wordt het voor hackers makkelijker gemaakt om ook gebruik te maken van de opening in de encryptie. Weer een stuk privé dat uit de puzzel verdwijnt. Er wordt ons de keuze gesteld om te kiezen tussen privacy of veiligheid. Dit hoort geen keuze te zijn. Privacy is en blijft een recht. Nederland moet zich bewuster worden van dit recht. En wel nu.